Contact- Cyswllt

Pennaeth- Headteacher: Mrs Rachel Acton

Cynhorthwydd Pennaeth (Cyfnod Sylfaen)- Assistant Headteacher Foundation Phase : Mrs Natalie Jones

Cynhorthwydd Pennaeth (Cyfnod Allweddol 2)-Assistant Headteacher Key Stage 2 : Mr Kevin O’Toole.

Ygrifenyddion Yr YsgolSchool Secretaries: Mrs Beccy Pugh and Mrs Katherine Davies

Cyfeiriad Yr Ysgol-School Address:

Ysgol Gynradd Santes Fair/St Mary’s Catholic Primary School
Ffordd Lea/ Lea Road
Wrecsam /Wrexham
LL13 7NA

Ffon- Phone: 01978 352406

Ebost- Email[email protected]