Meet our Team- Cwrdd ein Tim

Mrs Acton (Headteacher/Pennaeth/)

Teaching and Support Staff/ Staff Addysgu a Chymorth

Blynyddoedd Cynnar/ Early Years

Mrs  Jones ( Assistant Headteacher/Pennaeth Cynorthwyol/-Foundation Phase (Athrawes Palodau/ Puffins’ Nursery Teacher). 

Mrs Williams ( Puffins’ Teaching Assistant/ Cynorthwydd Addysgu  Palodau)

Mrs Hack ( Puffins’ Teaching Assistant/Cynorthwydd Addysgu Palodau)


Mrs Myers – Penguins’ Nursery/ Reception Teacher/Athrawes Pengwiniaid)


Mrs Wilkinson (Parrots’ Nursery/ Reception Teacher/Athrawes Parotiaid/ )


Mrs Davies (Penguins’ Senior Teaching Assistant/ Uwch Cynorthwydd Addysgu )


Mrs Williams ( Parrots’ Teaching Assistant/ Cynorthwydd Addysgu Parotiaid)

Miss Glover  ( Penguins’  Support Teaching Assistant/Cynorthwydd Addysgu Pengwiniad)

Blwyddyn 1 a 2- Years 1 and 2

Mrs Roberts  (Year 2 Owls’ Teacher/Athrawes Tuluanod)

 

 

Miss Green ( Year 2 Owls’ Teaching Assistant/Cynorthwydd Addysgu Tuluanod)

Mrs Astbury ( Year 1/2 Wrens’ Teacher/Athrawes Dryw)


Miss Davies ( Year 1/2 Robins’ Teacher/ Athrawes Robin Goch – Maternity leave)

 

 

Miss Edwards (Year 1/2 Robins’ Teacher/ Athrawes Robin Goch )

Mrs Wright ( Year 1/2 Robins’ Teaching Assistant/ Cynorthwydd Addysgu Robin Goch)

Mrs Hayward (Year 1/2 Robins’ Support Teaching Assistant/Cynorthwydd Addysgu Cefnogol Robin Goch)

 

 

Mrs James (Year 1/2 Robins’ Support Teaching Assistant/Cynorthwydd Addysgu Cefnogol Robin Goch)

Blwyddyn 3 a 4- Years 3 and 4

Mrs Binnersley (Year 3 Clywedog Teacher/Athrawes Clywedog)

 
Mrs Edwards and Mrs Worsnip  (Year 3/ Conwy Teachers/ Athrawon Conwy)

Mrs Trawally (Year 3/4 Teaching Assistant/Cynorthwydd Addysgu )

Mrs Gillett (Year 4 Alyn Teacher/ Athrawes Alyn)

Blwyddyn 5 a 6- Years 5 and 6

Mrs Sinclair (Year 5 Dyfi Teacher/ Athrawes Dyfi)

Mrs Robertson ( Year 5 Gwenfro Teacher/Athrawes Gwenfro)


Mr O’Toole (Assistant Headteacher/Pennaeth Cynorthwyol KS 2 and  Year 6 Gwaun Teacher/ Athro Gwaun)

Mrs Hall ( Year 6 Dyfrdwy Teacher/ Athrawes Dyfrdwy)

Staff Cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol- Additional Learning Needs (ALN) Support Staff

Mrs Williams (Cydlynydd Anghenion Dysgu Arbennig- ALN Co-ordinator)

Mrs Hough-  (Support Teaching Assistant/Cynorthwydd Addysgu Cefnogol)

Miss O’ Connell- Support Teaching Assistant/ Cynorthwydd Addysgu Cefnogol)

Mrs Hack – (Support Teaching Assistant/Cynorthwydd Addysgu Cefnogol)

Staff Gweinyddol -Administration Staff

Mrs Pugh (Ysgrifenydd Ysgol School Secretary)

Mrs Davies (Ysgrifenydd Ysgol School Secretary)

Staff Arlwyio a Glanhau- Caretaking and Cleaning Staff

Mr Stazicker (Gofalwr a Glanhawr Caretaker and Cleaner)

Mrs Weir (Glanhawr Cleaner)

Mrs Hack (Glanhawr Cleaner)

Staff Arlwio-Catering Staff

Mrs Price  (Cogydd Cook)

Mrs Jones (Cynorthwydd Arlwio- Catering Assistant)